Yugioh Planet

Yu-Gi-Oh! Planet => Stuff - V5 => Wanna Be => Autor teme: white dragon - Svibanj 15, 2010, 11:42:34

Naslov: PRAVILA POD FORUMA – Wanna Be
Autor: white dragon - Svibanj 15, 2010, 11:42:34
PRAVILA POD FORUMA – Wanna Be
yugioh-planet.net


Područje primjene pravila

Članak 1.

(1)   Ovim se pravilima uređuju odnosi članova foruma i korištenje pod foruma „Wanna Be“ (u daljnjem tekstu samo WB), te uvjeti i propisi kako postati writerom.

(2)   Na WB-u vrijede sva općenita pravila foruma.

(3)   Pravila WB-a moguće je nadopuniti i izmjeniti.

(4)   WB koristi se kao pod forum na koji registrirani korisnici mogu pisati svoje članke i tako konkurirati za mjesto writera na siteu.


Što pisati

Članak 2.

(1)   Registrirani korisnici mogu pisati o svojim turnirima, mišljenjima o kartama, deckovima  i comboima te ostalo što nebi spadalo u kategoriju novosti i glasina.

(2)   Ostali registrirani korisnici mogu davati prijedloge, kritike i pohvale na članak te davati mišljenja je li autor članka dovoljno dobar za mjesto writera.


Kritieriji i odluke

Članak 3.

(1)   Pisanje za www.yugioh-planet.net je dobrovoljno, ali ipak se radi selekcija ljudi koji će moći pisat direktno na njemu. Pri objavljivanju članka u WB-u smatra se autor članka želi postati jedan od writera. Pri odlučivanju o tome gledaju se slijedeći kriteriji:

(2)   Odluka o tome tko postaje writer donosi odbor ili sam administrator.

(3)   Odluka će biti donešena na temelju više od jednog članka istog autora. Preporuča se da autor ne odustane nakon prvih nekoliko članaka jer odluka može biti donesena i kada se uvidi da isti autor postaje sve bolji i bolji kroz svaki članak.